сесії сільської ради

сесії  сільської ради

 

УКРАЇНА

Жванська сільська рада

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКого РАЙОНу

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

П р о т о к о л

 

 

 

“ 12”   квітня   2016 року                                        4 сесія   7 скликання

 

 

с. Жван

 

Всього депутатів    - 12 чол. (список додається)

Присутніх на сесії   - 10 чол. (список додається)

Запрошені на сесію -  5 чол. (список додається)

 

 

Веде сесію сільський голова:       Л.С. Марецька.

Секретар сесії –секретар сільської ради  В.В. Атаманюк.

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й:

1. Про  внесення змін  до Регламенту Жванської сільської ради.

          Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

2. Про зміни річного розпису асигнувань бюджету.

            Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

3. Про  передачу субвенції з загального фонду сільського бюджету до 

    загального фонду районного бюджету.

            Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

4. Про зміни річного розпису асигнувань бюджету.

            Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

5. Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території 

    населених пунктів с.Жван.

             Доповідає сільський голова  Л.С. Марецька.

6. Про  надання матеріальної допомогу  сім’ї  учасника АТО.

             Доповідає сільський голова Л.С. Марецька

7. Про виконання бюджету за І квартал 2016 року.

             Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

8. Про   прийняття на баланс дитячого майданчика та мосту що з’єднує вулиці 

    Шевченка - Зарічну

              Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М

9. Про надання відпустки сільському  голові Марецькій Л.С.

             Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

10. Про затвердження розпоряджень сільського голови.

            Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

 

 

         Регламент роботи сесії: доповідачу по першому питанню надати до 45 хвилин, виступаючим  - до 5 хвилин,  для довідок  в кінці роботи сесії – до 3 хвилин.  Після 2 годин роботи сесії  робити перерву на 15 хвилин.

 

С Л У Х А Л И: Про  внесення змін  до Регламенту Жванської сільської ради.

Д О П О В І Д А Є: секретар сільської ради В.В. Атаманюк

 В зв’язку з внесенням змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань, з метою приведення Регламенту сільської ради у відповідність чинному законодавству потрібно внести наступні зміни до Регламенту Жванської сільської ради, затвердженого рішенням 2 сесії сільської ради 7 скликання від 22.12.2015 року № 9 а саме: «пункт 7.4. розділу УІІ викласти у новій редакції: «рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктом 1,4,16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Протоколи результатів поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб - сайті сільської ради, які розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування надається за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і є невід’ємною частиною протоколу».

           «Пункт 7.1.  викласти у новій редакції: « секретар сільської ради проводить підрахунок голосів депутатів, поданих за рішення сесії. Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування до протоколу поіменного голосування. Для проведення поіменного голосування секретар сільської ради заповнює протоколи поіменного голосування по кожному  питанню порядку денного, підписує протокол сільський голова та секретар сільської ради. 

    Головуючий  сільської ради зачитує прізвище депутата, депутат встає і оголошує свою позицію з обговорюваного питання «за», «проти», «утримуюсь», «не голосую» . Напроти прізвища кожного депутата у розділі «Результат» секретар сільської ради відображає результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні, але не взяли участі у голосуванні, секретар сільської ради робить відмітку «не взяв участі у голосуванні», а напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, секретар сільської ради робить відмітку «відсутній». Протокол результатів голосування з вказівкою дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування та кількості осіб, що проголосували «за», «проти», «утримуюсь», а також осіб, які не взяли участі у голосуванні та осіб, які відсутні на пленарному засіданні, підписується сільським  головою та секретарем  сільської  ради.

        У період  засідання сесії , при необхідності, секретар сільської ради проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

      «Пункт 7.2. Регламенту викласти у новій редакції: «До протоколу засідання ради додається: список  присутніх та відсутніх на засіданні депутатів, список запрошених осіб, протокол поіменного голосування», які є його невід'ємною частиною.

В И С Т У П А Л И:  сільський  голова  Л.С. Марецька,

Депутат виборчого округу № 6 Погребняк М.І., які   відмітили,. що згідно змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань потрібно внести зміни до регламенту сільської ради.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про  внесення змін  до Регламенту Жванської сільської ради.»,додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про зміни річного розпису асигнувань бюджету.

Д О П О В І Д А Є: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

Пропоную  внести зміни до бюджету  сільської ради а саме, зменшити видатки по КПКВК 160101 «Землеустрій» та збільшити за рахунок цього видатки по КПКВК 250380 «Інші субвенції» для передачі коштів для відділу освіти Мурованокуриловецької РДА (для Жванського НВК) у вигляді субвенції  для закупки вікон.

В И С Т У П А Л И: директор НВК Комарніцька Л.З., яка відмітила, що на прохання дирекції НВК сільська рада щороку  по можливості виділяє кошти на заміну вікон  в місцевій школі. В цьому році знову планується виділити кошти в сумі 20 000грн. Прошу депутатів підтримати моє прохання.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про зміни річного розпису асигнувань бюджету», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И:  Про  передачу субвенції з загального фонду сільського бюджету до загального фонду районного бюджету .

Д О П О В І Д А Є: головний бухгалтер сільської  ради  Титор Н. М.

Для забезпечення виконання діючих  у районі програм та з метою їх фінансування   нам  із сільського бюджету  до загального фонду районного бюджету потрібно передати  кошти в  розмірі 14 234,00грн. а саме:

 • «Єдиної  комплексної  правоохоронної програми Мурованокуриловецького району на 2016 -2020роки» - 3000,00грн.
 • «Єдиної комплексної програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів, об’єктів усіх форм власності, розвитку інфракстуктури підрозділів оперативно –рятувальної служби  Мурованокуриловецького району на 2016 -2020роки» -3000,00грн.
 • «Районної програми військово –патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2015 -2017роки» в сумі 2000,00грн.
 •  Для забезпечення необхідними лікарськими препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет жителів Жванської сільської ради в сумі 4234,00грн.
 • Для медичного центру первинної медико –санітарної допомоги  в сумі 2000,00на придбання предметів та матеріалів

тому потрібно укласти договір  з Мурованокуриловецькою районною радою про передачу субвенції з загального фонду сільського бюджету до загального фонду районного бюджету   для вище згаданих організацій.

В И С У П А Л И: депутат виборчого округу № 2 Химич О.М.

Депутат виборчого округу № 9 Ткачик І.П., які підтримали пропозицію головного бухгалтера сільської ради Титор Н.М., щодо передачі субвенції  до районного бюджету.

В И Р І Ш И Л И: рішення « Про  передачу субвенції з загального фонду сільського бюджету до загального фонду районного бюджету», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про зміни річного розпису асигнувань бюджету.

Д О П О В І Д А Є: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

Пропоную   залишок, який склався на 01.01.2016року збільшити видатки сільського бюджету  а саме:

     КПКВК 010116

- заробітну плату «Органи місцевого самоврядування» на 16500,00грн.  

- нарахування на заробітну плату на 3500,00грн.,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 4000,00грн.

    КПКВК 110204

 • заробітна плата «Палаци і будинку культури, клуби» -3000,00грн.
 • нарахування на заробітну плату  -700,00грн.
 • «інші видатки»  -1000грн.

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 5 Погребняк М.І., який запропонував  збільшити видатки сільського бюджету з залишку, що склався на 01.01.2016 року.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про зміни річного розпису асигнувань бюджету», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки  території населених пунктів с.Жван.

Д О П О В І Д А Є: сільський голова Л.С. Марецька (доповідь додається).

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 9 Ткачик І.П., яка відмітила, що  виконавчим комітетом виконано великий об’єм роботи по благоустрою населеного пункту і висловила впевненість в тому, що  відповідна робота буде проводитись на протязі всього року.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки  території населених пунктів с.Жван», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про  надання матеріальної допомогу  сім’ї  учасника АТО.

Д О П О В І Д А Є: сільський голова Л.С. Марецька

До сесії сільської ради подана заява   від  Стародуб Алли Миколаївни, дружини учасника АТО  Стародуба Андрія Миколайовича про те, щоб надати їх сім’ї матеріальну допомогу, тому я  пропоную не відмовити  та надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00грн., так як на даний час Андрій знаходиться    в зоні АТО.

В И С Т У П А Л И: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.,

Депутат виборчого округу № 8Гриненко В.В., які підтримали, пропозицію сільського голови Марецької Л.С. щодо надання матеріальної допомоги сім’ї учасника АТО Стародуб А.М..

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про надання матеріальної допомоги сім’ї учасника АТО», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про виконання бюджету за І квартал 2016 року.

Д О П О В І Д А Є: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М. (доповідь додається).

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 1 Мовчан М.В.

Депутат виборчого округу № 8 Гриненко В.В., які повідомили, що  за І квартал 2016 року план виконано на 144%.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про виконання бюджету за І квартал 2016року», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про   прийняття на баланс дитячого майданчика та мосту що з’єднує вулиці  Шевченка – Зарічна.

Д О П О В І Д А Є: сільський голова Л.С. Марецька

З ініціативи учасника АТО Стародуба А.М. про організацію дозвілля дітей та молоді пропоную підтримати пропозицію щодо встановлення  на виселку дитячого спортивного майданчика, який необхідно збудувати. На даний час дана земельна ділянка безгосподарна, тому пропоную прийняти її на баланс  сільської ради  розміром 0,72га. Тут необхідно затратити певні кошти для встановлення огорожі та футбольних.

Також пропоную прийняти на баланс міст, що з’єднує вулиці  Шевченка – Зарічна і є на сьогоднішній день аварійним, бо опори частково розмиті. Для ремонту та підсилення потрібні будівельні матеріали, які необхідно закупити. Щоб провести ремонт містка необхідно прийняти його на баланс сільської ради.

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу  № 8 Гриненко В.В.,  яка відмітила, що на виселку с.Жван  є необхідність  встановлення спортивної площадки так, як дітей багато,  а місця для їх відпочинку поки що немає.

Депутат виборчого округу № 6 Васелишен М.В., якій підтвердив необхідність ремонту даного містка і підтримав пропозицію сільського голови, щодо взяття його на баланс.
В И Р І Ш И Л И: рішення «Про   прийняття на баланс дитячого майданчика та мосту що з’єднує вулиці  Шевченка – Зарічна», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: Про надання відпустки сільському голові Марецькій Л.С..

Д О П О В І Д А Є: секретар сільської ради Атаманюк В.В.

До сесії сільської ради надійшла  заява від сільського голови Марецької Л.С. про надання відпустки за пророблений період 2015 року з 13.04.2016 року з наданням допомоги на оздоровлення.

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 4 Погребняк М.І.

Депутат виборчого округу №9 Ткачик І.П. , які запропонували затвердити заяву сільського голови Марецької Л.С. щодо надання її відпустки з виплатою допомоги на оздоровлення.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про надання відпустки сільському голові Марецької  Л. С.», додається.

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

С Л У Х А Л И: про затвердження розпоряджень сільського голови.

Д О П О В І Д А Є: секретар сільської ради В.В. Атаманюк.

Розпорядження від 16.02.2016року №5 «Про проведення комплексу пожежно – профілактичних  заходів на території Жванської сільської ради».

Розпорядження  від 22.02.2016 №6 «Про надання матеріальної допомоги Атаманюк В.В.»

   Надати матеріальну допомогу, згідно колективного договору і поданої заяви, секретарю сільської ради Атаманюк В.В. на соціально –побутові потреби  в розмірі середньомісячного заробітку.

Розпорядження  від 29.02.2016року № 7 «Про надання відпустки секретарю сільської ради»

   Надати частину відпустки секретарю сільської ради Атаманюк В.В. з 01.03.2016року за пророблений період 2015року  календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення.

Розпорядження від 14.03.2016року №8  «Про перерахунок посадових окладів та інших  витрат головному бухгалтеру та спеціалісту ІІ категорії з землеустрою.»

  Згідно постанови КМУ від 11.02.2016року № 77  «Про внесення змін до  постанови  КМУ від 17.07.2003р № 1078  та від 09.12.2015року № 1013».

 1. Зробити перерахунок посадових окладів та вислугу головному бухгалтеру Титор Наталії Михайлівні та спеціалісту ІІ категорії з землеустрою Васелишеному Миколі Васильовичу з 01.12.2015 року.
 2. Внести зміни в розпорядження сільського голови № 49 від 20.12.2015року і зменшити розмір премії, вище згаданим особам, на суму підвищення посадових окладів та вислуги, згідно цього розпорядження.
 3. Внести зміни в розпорядження сільського голови №3 від 04.01.2016року і зменшити розмір премії спеціалісту ІІ категорії з землеустрою Васелишеному Миколі Васильовичу з 50% на 30%.
 4. Бухгалтеру сільської ради Титор Н.М. провести перерахунок заробітної плати з 01.12.2015року.

Розпорядження  від 21.03.2016року №9 «Про зміни річного та помісячного розпису асигнувань бюджету».

    Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і Бюджетним кодексом України внести зміни до бюджету Жванської сільської ради на 2016 рік:

 1. Зменшити видатки по загальному фонду бюджету по КФК КПКВКМБ «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -600.00грн.
 2. Збільшити видатки по  загальному фонду бюджету по КФК  КПКВКМБ  «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -600грн.
 3. Зменшити  видатки по загальному фонду бюджету по КПКВКМБ «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в вересні місяці на 2100грн і на цю суму збільшити асигнування в березні.

Розпорядження  від 22.03.2016 року №10  «Про надання матеріальної допомоги Титор Н.М.»

   Згідно колективного  договору і поданої заяви, надати матеріальну допомогу головному бухгалтеру сільської ради Титор Наталії Михайлівні на соціально –побутові потреби в розмірі середньомісячного заробітку.

Розпорядження від 22.03.2016року № 11 «Про надання матеріальної допомоги Васелишеному М.В.

   Згідно колективного договору і поданої заяви, надати матеріальну допомогу спеціалістові Іі категорії з землеустрою сільської ради Васелишеному Миколі Васелишеному на соціально –побутові потреби в розмірі середньомісячного заробітку.

Розпорядження  від 25.03.2016року №12  «Про відрядження сільського голови Марецької Л.С.»

 1. Відрядити на курси сільського голову Марецьку Людмилу Степанівну в навчально – методичний центр цивільного захисту в м. Вінниця з 28по 30 березня 2016року.
 2. Обов’язки сільського голови на час відрядження  покласти на секретаря  сільської ради Атаманюк Валентину Василівну.

Розпорядження  від 25.03.2016року №13  «Про створення тимчасових робочих місць»

  Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створити одне тимчасове робоче місце робітника з благоустрою для проведення оплачуваних громадських робіт з  благоустрою території з оплатою праці в розмірі 1378.00грн (мінімальна зарплата).

Розпорядження від 01.04.2016року №14 «Про прийняття на громадські роботи Чепиндяка Володимира Григоровича»

    Згідно договору № 02131603290001 від 29 березня 2016 року укладеного з Мурованокуриловецьким центром зайнятості, прийняти на роботу по благоустрою території населених пунктів с.Жван та с. Кукурівки з 01.04.2016 року на період виконання оплачуваних громадських робіт з оплатою в розмірі мінімальної заробітної плати (1378,00) Чепиндяка Володимира Григоровича.

В И С Т У П А Л И:  депутат виборчого  № 7 Химич С.М.

Депутат виборчого округу № 12 Кириченко В.А., які запропонували затвердити розпорядження сільського голови Марецької Л.С.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови», додається.    

Результати голосування «за» - 9, «проти» - немає, «утримались» - немає.  Протокол поіменного голосування, додається.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                            Л.С. Марецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Жванська сільська рада

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКого РАЙОНу

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

П р о т о к о л

 

 

 

“ 25”   січня   2016 року                                        3 сесія   7 скликання

 

 

с. Жван

 

Всього депутатів    - 12 чол. (список додається)

Присутніх на сесії   - 9 чол. (список додається)

Запрошені на сесію -  5 чол. (список додається)

 

 

Веде сесію сільський голова:       Л.С. Марецька.

Секретар сесії –секретар сільської ради  В.В. Атаманюк.

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й:

 

 1. Про затвердження Програми  соціально –економічного розвитку села.

             Доповідає сільський голова Л.С. Марецька

     2.  Про зміни до бюджету Жванської сільської ради на 2016 рік 

                    Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

 1. Про зміни до  річного розпису асигнувань бюджету

                Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

 1. Про затвердження положення про цільові фонди місцевого

     самоврядування по Жванській сільській раді.

               Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

5. Про   зміну адреси Жванської сільської ради.

               Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

6. Про   зміну адреси КП «Магнолія»

               Доповідає  секретар сільської ради Атаманюк В.В.

     7. Про організацію громадських робіт у 2016 році.

                 Доповідає секретар  сільської ради Атаманюк В.В.

 

8. Про  затвердження переліку об’єктів та  видів  робіт,  на яких можуть 

    відбувати кримінальне покарання засуджені, яким за  вироком суду 

         накладено  кримінальне покарання у вигляді громадських робіт  у 2016 

     році.

               Доповідає секретар  сільської ради Атаманюк В.В.

    9.  Про  затвердження переліку об’єктів та  видів  робіт,  на яких можуть 

         відбувати  адміністративне стягнення порушники,  яким за постановою

         суду накладено  адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт 

         у 2016 році

             Доповідає секретар  сільської ради Атаманюк В.В.

 1.  Про  затвердження графіку відпусток працівників сільської ради на 2016   

      рік.

               Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

 1.  Про  затвердження акту –передачі  передплати періодичних видань бібліотеки відділу культури та туризму.

              Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

12. Про надання  дозволу на виготовлення    технічної  документації  із

      землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на

      місцевості)для будівництва і обслуговування житлового будинку,

      господарських будівель та споруд  і ведення особистого селянського

      господарства гр. Гурман Галині Олексіївні

            Доповідає спеціаліст ІІ категорії з питань обліку та використання           

             земельних ресурсів  Васелишен М.В.                     

 1.  Про прийняття земельних ділянок у комунальні власність   

      територіальної   громади  Жванської сільської ради.

             Доповідає спеціаліст ІІ категорії з питань обліку та використання           

             земельних ресурсів  Васелишен М.В.                     

14. Про надання допомоги на харчування дітям учасника АТО допомога на  

      харчування

             Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

15. Про зміни до річного розпису асигнувань бюджету.

            Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

16. Про надання матеріальної допомоги  сільському голові.

             Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

17. Про порядок нарахування амортизації на основні засоби.

             Доповідає головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

17. Про затвердження розпоряджень  сільського голови.

                   Доповідає секретар сільської ради Атаманюк В.В.

 

 

         Регламент роботи сесії: доповідачу по першому питанню надати до 45 хвилин, виступаючим  - до 5 хвилин,  для довідок  в кінці роботи сесії – до 3 хвилин.  Після 2 годин роботи сесії  робити перерву на 15 хвилин.

        

С Л У Х А Л И: Про затвердження Програми  соціально –економічного розвитку села.

 

Д О П О В І Д А Є: сільський голова Л.С. Марецька (доповідь додається).

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 4 Погребняк М.І.

Депутат виборчого округу № 12 Кириченко А.В., які відмітили, що в Програмі соціально –економічного розвитку села на 2016 рік  намічені реальні для виконання  критерії  соціально –економічного  розвитку села на 2016 рік.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про затвердження Програми  соціально –економічного розвитку села», прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно).

(Рішення додається).

С Л У Х А Л И: Про зміни річного розпису асигнувань бюджету.

Д О П О В І Д А Є: головний бухгалтер сільської  ради  Титор Н.М.

  В зв’язку  змінами до Податкового Кодексу пропоную внести зміни до рішення № 14 від 22.12.2015р. 2 сесії 7 скликання про сільський  бюджет на 2016 рік а саме: 
  Збільшити  доходи  по коду 18050500 «Єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників» на  70100.00грн: 
   За рахунок  збільшення  доходів  збільшити  видаткову  частину загального  фонду   бюджету  на – 70000.00 грн.: 
В И С Т У П А Л И: сільський голова Л.С. Марецька, яка запропонувала  виділити кошти на  «Органи місцевого самоврядування» в сумі 11тис. грн. для заробітної плати та придбання  матеріалів.

Директор СБК попович А.М., яка просить виділити кошти в сумі 2 тис. грн для придбання електрообігрівача.

Депутат виборчого округу № 4 Погребняк М.І., який запропонував виділити кошти для благоустрою населеного пункту.

Депутат виборчого округу № 12 Кириченко В.А., який запропонував виділити кошти в сумі 20тис. грн. для ремонту дороги.

В И Р І Ш И Л И: рішення  « Про зміни до бюджету Жванської сільської ради на 2016 рік», прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно).

(Рішення додається).

С Л У Х А Л И: Про зміни  до річного розпису асигнувань бюджету.

Д О П О В І Д А Є: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М.

Районна рада просить за рахунок залишку, що склався на 01.01.2016 року для

Регіональної програми індивідуального житлового будівництва «Власний дім  та на  фінансову підтримку комунальної установи «Мурованокуриловецький районний Трудовий архів»  нам потрібно виділити кошти в сумі 7000грн.

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 2 Химич О.М.

Депутат виборчого округу № 7 Маркіна С.М., які запропонували затвердити рішення щодо надання субвенції  до районного бюджету  на «Власний дім  та «Мурованокуриловецький районний Трудовий архів» в сумі 7000грн.

С Л У Х А Л И: Про затвердження положення про цільові фонди місцевого самоврядування по Жванській сільській раді.

Д О П  О В І Д А Є: секретар сільської ради Атаманюк В.В.

Цільові фонди - це кошти, які надходять до сільської ради з метою вирішення нагальних економічних та соціальних питань територіальної громади. Дані кошти зберігаються на спеціальному рахунку, джерелами цільового фонду є надходження коштів від підприємств і організацій, згідно укладених договорів.

Пропоную цільові фонди використати на утримання пасовищ, зміцнення матеріально - технічної бази сільської ради, проведення робіт по благоустрою, ремонту місцевих доріг, проведення робіт по ремонту закладів охорони здоров’я, дошкільних закладів, культури, освіти та приміщень сільської ради, фінансування соціально-культурних заходів, на ліквідацію  наслідків стихійного лиха і надзвичайних ситуацій, Новорічних подарунків , подарунків ветеранам  ВВв, учасникам бойових дій, учасникам АТО, вдовам, для потреб сільської ради та інше.

В И С Т У П А Л И: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М., запропонувала затвердити положення про цільові фонди та їх використання.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про затвердження положення про цільові фонди місцевого самоврядування по Жванській сільській раді», прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно). (Рішення додається).

С Л У Х А Л И: Про   зміну  адреси Жванської сільської ради

Д О П О В І Д А Є: секретар сільської ради Атаманюк В.В.

В зв’язку із  рішенням  від 15.10.2015року  № 275 34 сесії 6 скликання «Про перейменування вулиць в населених пунктах Жванської сільської ради»  потрібно  змінити адресу Жванської сільської ради

В И С Т У П А Л И:  депутат виборчого округу №1 Мовчан М.В.

Депутат виборчого округу №8 Гриненко В.В., які підтримали пропозицію секретаря сільської ради  змінити адресу Жванської сільської ради, а саме вулицю Леніна ,5 на Соборну,5.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про зміну адреси Жванської сільської ради», прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно). (Рішення додається).

С Л У Х А Л И: Про   зміну адреси КП  «Магнолія».

Д О П О В І Д А Є: секретар сільської ради Атаманюк В.В.

В зв’язку з тим, що приміщення   КП «Магнолія» знаходиться по вул. Шевченка, а не Соборна пропоную змінити  його адресу.

В И С Т У П А Л И:  депутат виборчого округу №2 Химич О.М.

Депутат виборчого округу № 5  Васелишен М.В.., які  підтримали пропозицію секретаря сільської ради  змінити адресу КП «Магнолія» на вулицю Шевченка,2

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про  зміну адреси КП «Магнолія»», прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно).

(Рішення додається).

С Л У Х А Л И: Про організацію громадських робіт на 2016рік.

Д О П О В І Д А Є: сільський голова Л.С. Марецька

З метою організації громадських робіт нам потрібно затвердити перелік видів громадських робіт, як суспільно корисних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних і виконуються ними на добровільних засадах, фінансування яких здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття нам потрібно  передбачити в бюджеті сільської ради кошти необхідні для фінансування організації громадських робіт  та подати інформацію про прийняте рішення і обсяги коштів необхідних для фінансування  організації громадських робіт  Мурованокуриловецькому районному центру зайнятості.

В И С Т У П А Л И: головний бухгалтер сільської ради Титор Н.М., яка  повідомила, що кошти  в сумі 5635.00грн. можна передбачити на  виконання громадських робіт .

Депутат виборчого округу №2 Химич О.М.

В И Р І Ш И Л И: рішення «Про організацію громадських робіт у 2016 році», прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно).

(Рішення додається).   

С Л У Х А Л И: Про  затвердження переліку об’єктів та  видів  робіт,  на яких можуть відбувати кримінальне покарання засуджені, яким за  вироком суду накладено  кримінальне покарання у вигляді  громадських робіт  у 2016  році.

Д О П О В І Д А Є: сільський голова Л.С. Марецька

Пропоную визначити слідуючі види громадських робіт як виду кримінального покарання:

 -  благоустрій та озеленення території сіл даної сільради.

 -  підсобні роботи по ремонту об’єктів соціальної сфери.

 -   упорядкування території кладовищ сіл.

 -  виконання сільгоспробіт (під час весняно – польових робіт, збирання

    врожаю, сінокосіння та інші.

 -  догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими   

     в закладах охорони здоров’я.

  -  будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних та інших споруд.

  -  прибирання вулиць, парків, скверів, побілка дерев.

  -  облаштування спортивних майданчиків.

В И С Т У П А Л И: депутат виборчого округу № 7 Маркіна С.М.

Депутат виборчого округу № 10 Атаманюк В.В., які запропонували затвердити  перелік обєктів та видів робіт.

В И Р І Ш И Л И:  рішення «Про  затвердження переліку об’єктів та  видів  робіт,  на яких можуть  відбувати  кримінальне покарання засуджені, яким за  вироком суду   накладено кримінальне покарання у вигляді громадських робіт  у 2016  році» », прийняти в цілому.

(Рішення прийнято одноголосно).

(Рішення додається).

 

Логін: *

Пароль: *