Про очищення влади

УКРАЇНА

Жванський сільський голова

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКого РАЙОНу

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                         Р о з п о р я д ж е н н я

 

від  “ 10”  листопада  2016року                                                           

№ 39

 

Про початок проведення в Жванській   сільській  раді перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та абзацу шостого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» »:

 

1. Здійснити в Жванській   сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо:

головного  бухгалтера  сільської  ради  та спеціаліста ІІ категорії по питаннях обліку та використання землі з 10 листопада  2016 року;.

2. Назначити  уповноваженою особою  за  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації)   шляхом  проведення  відповідної  перевірки  секретаря Жванської  сільської  ради  Атаманюк Валентину Василівну.

3. Уповноваженій  особі  Жванської  сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації)  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Жванської  сільської ради.

4. Уповноваженій  особі  Жванської сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) – Атаманюк  Валентині Василівні  забезпечити ознайомлення головного  бухгалтера  та  спеціаліста ІІ категорії  по питаннях обліку та використання землі Жванської  сільської  ради    з цим розпорядженням.

5. Головному  бухгалтеру  та спеціалісту ІІ категорії по питаннях обліку та використання землі  Жванської сільської  ради  у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати уповноваженій особі власноручно написану заяву про те, що до них  не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них  за встановленою формою.

6. Уповноваженій  особі  Жванської   сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) – Атаманюк Валентині Василівні протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Жванської сільської ради інформацію про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).

 

7. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.  

 

 

 

Жванський   сільський  голова                            Л. С. Марецька

 

 

З  розпорядженням  ознайомлені :

«10»   листопада  2016  року                                            

           головний  бухгалтер  с/ради                                   Н.М. Титор

          спеціаліст ІІ категорії  по питанню

          обліку та використанню землі                                 М.В. Васелишен

                                                                                     

                                                                                      

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *